niedziela, 12 grudnia 2010

InO Malo - informator

INFORMATOR
Impreza na Orientację Malo`2010

1. Data i miejsce:
    17-18. grudnia 2010. Kolincz k/ Starogardu Gd.

2. Organizatorzy:
    Kociewski Klub Turystyczny, ul. Południowa 60, Starogard Gd.

3. Baza zawodów:
    świetlica wiejska (d.szkoła), Kolincz k/ Starogardu

4. Dojazd: linia PKS nr 101
    g.16.35 z Dw.Aut., g.16.50 z ul. Kościuszki
    g.17.35 z Dw.Aut., g.17.50 z ul. Kościuszki

5. Forma:
    Nocny marsz na orientację.
    Mapy 1:10.000 w zależności od kategorii przekształcone.

6. Kategorie:
    kat. spacerowa – zespoły 2 do 5 osób, mapa nieznacznie przekształcona,
    kat. zaawansowanych – zespoły 1 do 3 osób, mapa przekształcona.

7. Zgłoszenia:
    do dnia: 16.XII.2010.   
    na adres: mieszko1313@op.pl, lub tel.506908042
    zawierające: szkoła (lub inna organizacja zgłaszająca) oraz ilość zawodników.

8. Opłata wpisowa:
    5zł / osoba, dla zgłoszonych do 16.XII.2010, płatne na starcie
    7zł / osoba, dla zgłoszonych po 16.XII.2010, płatne na starcie
    zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń

9. Świadczenia:
    - mapa dla każdego uczestnika,
    - dyplomy za III pierwsze miejsca,
    - coś na ząb na mecie.

10. Zasady rozgrywania:
     -potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny)    +100pkt
     -potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony)                  +60pkt
     -potwierdzenie PK z LOP, obs. lub zadania lok.      +80pkt
     -potwierdzenia PS z LOP, obs. lub zadania lok.      +40pkt
     -brak potwierdzenia właściwego PK                              0pkt
     -wykonanie zadania dodatkowego                              +80pkt
     -niepełne wykonanie zadania dodatkowego              +40pkt
Nie obowiązuje pat. V.5. „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
Minuty startowe wyznaczone będą z uwzględnieniem poziomu umiejętności poszczególnych zespołów.
W pozostałym zakresie będą obowiązywały „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.

11. Ramowy program imprezy:
      piątek (17.XII.2010)
      od 17.00  przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
      18.30       rozpoczęcie imprezy
      sobota (18.XII.2010)
      07.30       ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy

12. Postanowienia końcowe:
    - należy posiadać śpiwór, karimatę i obuwie zamienne w bazie imprezy!
    - na trasie obowiązuje posiadanie kompasu i latarki,
    - zawody odbędą się bez względu na pogodę,
    - uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
    - za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich oraz rzeczy
      zaginione organizator nie     odpowiada,
    - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Prosimy o podpisywanie się pod komentarzami (imię, pseudonim, kontakt)

 
Copyright 2003-2013 STAR WORMS
Blogger Wordpress Gadgets