sobota, 9 października 2010

Regulamin II CzMnO Depniemy


Czerskie Marsze na Orientację
DEPNIEMY
Gutowiec 16.10.2010
V Mistrzostwa LO Czersk

Regulamin imprezy

1. Organizator: Sekcja Turystyki Kwalifikowanej LUKS "Pol", ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk

2. Termin: 16 października 2010r.

3. Miejsce: Gutowiec

4. Cele zawodów:
- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki
kwalifikowanej i rekreacji,
-podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności (albo wręcz przeciwnie) uczestników,
-popularyzacja turystycznych imprez na orientacje jako doskonałej formy niekonwencjalnego wypoczynku,
-wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
-praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
-przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Borów Tucholskich w MnO

5. Patronat medialny: www.wizjalokalna.pl, www.stkczersk.xwp.pl

6. Współpraca: Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku

7. Zespół organizacyjny: 
Kierownik zawodów - Marek Szpręga, Org. InO 1/100/2009,
Sędzia główny - Marcin Witkowski
Budowniczy tras etapu I TD, TJ, TZ - Marek Szpręga
Budowniczy tras etapu II TD, TJ, TZ - Marcin Witkowski

8. Motyw przewodni: UK

9. Start: Dworzec PKP w Gutowcu (nieopodal trasy 22 Czersk-Chojnice)

10. Opłata startowa: Uiszczamy na miejscu startu w wysokości 5zł od osoby
Do dnia 14 października (czwartek)
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową, transport
Przyjmuje: Kierownik zawodów - Marek Szpręga (663773990, marekszprega@o2.pl, gg: 1061094)

11. Dojazd, dojście: Szczegółowy rozkład jazdy pociągów na stronie www.pkp.pl
Istnieje możliwość transportu na miejsce startu spod LO w Czersku. W takim celu należy zaznaczyć taką chęć w zgłoszeniu (opłata wzrasta o 2 złote). Transport zostanie uruchomiony po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

12. Forma: 2 etapy dzienne, zespołowe
Etap I kat. TJ jest równocześnie V Mistrzostwami LO Czersk w MnO

13. Ranga: Zawody rangi Regionalnej - 2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TD, TJ, TZ

14. Kategorie startowe: Zawody dwudniowe z podziałem na kategorie
Kategoria TD - dla początkujących
Kategoria TJ - uczniowie szkół średnich
Kategoria TZ - zaawansowani

15. Program zawodów: 
16.10.2010r.
9.30 - rozpoczęcie działalności sekretariatu zawodów
10.00 - uroczyste Rozpoczęcie zawodów
10.15 - godzina "O" wszystkich kategorii
Ok. 17.00 - zamknięcie mety etapu II
Ok. 17.30 - ogłoszenie nieoficjalnych wyników zawodów
6.10.2010r.
Zakończenie zawodów podczas IV Marszy na Orientację Wygoniec

16. Świadczenia: Kolorowe mapy dla każdej drużyny, wyniki z zawodów przesłane na podany adres email, coś na ząb i do popicia, w miarę pozyskiwania sponsorów - puchary i nagrody dla najlepszych, wariacje, dobra zabawa, inne nieujawnione.

17. Inform. dodatkowe: www.stkczersk.xwp.pl
Marek Szpręga - 663 773 990
Macin Witkowski - 607 217 841

18. Postanowienia końcowe:
- godziny mogą ulec niewielkiej zmianie o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Prosimy o podpisywanie się pod komentarzami (imię, pseudonim, kontakt)

 
Copyright 2003-2013 STAR WORMS
Blogger Wordpress Gadgets