wtorek, 18 stycznia 2011

InO Zimowisko - informator

Impreza na Orientację ZIMOWISKO`2011
I etap Pucharu Starogardzkiego w InO, edycja 2011
VIII etap II Zimowego Mini Pucharu w MnO – ZIMnO II

1. Data i miejsce:
22. stycznia 2010. Nowa Wieś Rzeczna k/ Starogardu Gd.

2. Organizatorzy:  
Kociewski Klub Turystyczny, ul. Południowa 60, Starogard Gd.
Urząd Gminy Starogard Gdański.

3. Baza zawodów:
świetlica wiejska, Nowa Wieś Rzeczna k/ Starogardu

4. Dojazd:
linia MZK nr 25
    g.9.06 z Dw.PKS., g.9.12 z Rynku (kierunek – Nowa Wieś)
linia MZK nr 16 (dojście w Nowej Wsi ok.500m od ostatniego przystanku)
    g.8.48; 9.08; z ul.Boh. Monte Cassino,
    g.8.56; 9.16; z Rynku (kierunek – Droga Nowowiejska/Rzeczna)

5. Forma:
Dzienny marsz na orientację. Mapy 1:25.000 w zależności od kategorii przekształcone.

6. Kategorie:
kat. spacerowa – zespoły 2 - 5 osób,    mapa nieznacznie przekształcona, dł. ok 6km,
kat. zaawansowanych – zespoły 1 - 3 osób,    mapa przekształcona, dł. ok 7km.

7. Zgłoszenia:
do dnia:              21 I 2010.  
na adres:            mieszko1313@op.pl, lub tel.506908042
zawierające:       szkoła (lub inna organizacja zgłaszająca) oraz ilość zawodników.

8. Opłata wpisowa:
5zł / osoba,        dla zgłoszonych do 21.XII.2010, płatne na starcie
7zł / osoba,        dla zgłoszonych po 21.XII.2010, płatne na starcie
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń

9. Świadczenia:
- mapa dla każdego uczestnika,
- dyplomy i nagrody za III pierwsze miejsca,
- coś na ząb na mecie.

10. Zasady rozgrywania:
-potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny)    +100pkt
-potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony)                  +60pkt
-potwierdzenie PK z LOP, obs. lub zadania lok.      +80pkt
-potwierdzenia PS z LOP, obs. lub zadania lok.      +40pkt
-brak potwierdzenia właściwego PK                              0pkt
-wykonanie zadania dodatkowego                              +80pkt
-niepełne wykonanie zadania dodatkowego              +40pkt
Nie obowiązuje pat. V.5. „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
Minuty startowe wyznaczone będą z uwzględnieniem poziomu umiejętności poszczególnych zespołów.
W pozostałym zakresie będą obowiązywały „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.

11. Ramowy program imprezy:
sobota (22.I.2011)
od  9.00                    przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
      10.00                  rozpoczęcie imprezy
      15.00                  ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy

12. Postanowienia końcowe:

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich oraz rzeczy zaginione organizator nieo dpowiada,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

1 komentarz :

  1. Zauważono słusznie błąd w regulaminie dotyczący zgłoszeń. Powinno być 21.I.2011 (a nie 21.XII.2010). Dziękuję za zauważenie pomyłki.
    pzdr
    malo

    OdpowiedzUsuń

Prosimy o podpisywanie się pod komentarzami (imię, pseudonim, kontakt)

 
Copyright 2003-2013 STAR WORMS
Blogger Wordpress Gadgets