środa, 20 października 2010

I Szkolne MnO 2010 - czyli zaczynamy ZIMnO!

Do zimy jeszcze daleko choć temperatura i pogoda za oknem wcale tego nie wskazuje.Według prognoz zima tym razem nadejdzie szybciej. My jak zwykle jesteśmy na czasie dlatego już teraz ruszamy z pucharem ZIMnO! Nie ma jeszcze nawet sprecyzowanego kalendarza, a już zaczynamy! Oto regulamin pierwszej rundy ZIMnO:

„I Szkolne Marsze na Orientację  2010”
oraz
I runda Pucharu ZiMnO

 
REGULAMIN

1.TERMIN:

      30.10.2010r.  (sobota)

2. ORGANIZATOR:

           Uczniowski Klub Sportowy Bytonia   

3. WSPÓŁORGANIZACJA:

    - Zespół Szkół Publicznych w Bytoni
   

4. KOMITET ORGANIZACYJNY:
 
Kierownik zawodów:   - Rafał Sikora Org. Ino 9/108/2009
Sędzia Główny:            - Rafał Sikora
Budowa tras:                - Rafał Sikora
Sekretariat:                  - Beata Elikowska
                   
5. BAZA ZAWODÓW:

    Zespół Szkół Publicznych w Bytoni

6. FORMA I KATEGORIE:

- Kategoria TZ ( zaawansowani ) – bez ograniczeń, zespoły startujące na trasie mogą liczyć   maksymalnie 2 osoby (dla wszystkich chętnych chcących wystartować w Pucharze ZiMnO). Długość trasy ~ 5 km
 
- Kategoria TG ( gimnazjum ) – młodzież szkół gimnazjalnych, zespoły startujące na trasie mogą liczyć maksymalnie 5 osób. Długość trasy ~ 3,5 km
 
- Kategoria TP ( podstawówka ) – zespoły min. 2 osoby – max 15 osób (dla początkujących osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z marszami na orientację). Długość trasy ~3km

W kategorii TP wymagany opiekun!

7. MAPY  I  TEREN:

mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, teren leśny, pagórkowaty, czasami podmokły

8. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

1    godz. 8:30 – 9:00 przyjęcie zawodników
2    godz. 9:15 – 9:30 oficjalne rozpoczęcie
3    godz. 9.35 – 9.40   odprawa techniczna
4    godz.  9:45    godz. „0” start pierwszych zespołów
5    godz. 13:00  zamknięcie mety
6    godz. 14: 00 zakończenie zawodów
 
9. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

      Zgłoszenia (ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 28.10.2010r. na telefon kom. sms-em 693 238 743 lub pocztą internetową rafimanufc@poczta.onet.pl
    Wpisowe – brak

10. ŚWIADCZENIA:
- mapa dla drużyny w kat „TZ”  „TG” i „TP”
- ciepły posiłek i napój
- nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce

11. KLASYFIKACJA
1. W „I Szkolnych Marszach na Orientację" zwycięża szkoła, która za pokonanie tras uzyskała najmniejszą liczbę punktów karnych.
2. Punkty karne uzyskuje się za:
a. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora - 90 punktów,
b. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP, obszaru i zadania lokacyjnego) - 60 punktów,
c. potwierdzenie punktu mylnego PM lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą ilośd - 30 punktów,
d. Zmianę kolejności potwierdzeo PK ( za każdą zmianę) - 30 punktów,
e. Pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego - 30 punktów,
f. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową - 25 punktów,
g. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), nie naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, PS z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru - 15 punktów,
h. Brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego - 10 punktów,
i. Każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 punktów,
j. Każdą pełną minutę limitu spóźnieo - 1 punkt,
k. Każdą pełną minutę spóźniego po przekroczeniu limitu spóźnieo - 10 punktów.
3. Szkołą, aby mógła być sklasyfikowana musi:
a. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
b. oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzenia, a także mapę, jeżeli jej zwrot był wymagany przez organizatora,
c. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub stowarzyszony (PS).
4. Zespół może byd nie sklasyfikowany za:
a. podrabianie potwierdzeo na karcie startowej,
b. używanie niedozwolonego środka transportu,
c. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.
5. Zespół może byd zdyskwalifikowany za:
a. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
b. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
c. nieuzasadnione używanie urządzeo elektronicznych do porozumiewania się na odległośd lub określania położenia w terenie,
d. używanie map nie dostarczonych i nie dopuszczonych przez organizatora
e. nieprzestrzeganie „Karty Turysty" lub regulaminu porządkowego organizatora.

Jeśli chodzi o czas, to mamy dwa rodzaje punktów karnych za czas. Zwykle limit czasu podany jest w formie np. „120 + 30min”. Oznacza to, że należy zmieścić się w czasie 120 minut. Jeśli się to nie uda, to za każdą minutę spóźnienia z tych dodatkowych 30 otrzymuje się 1 punkt karny. Natomiast po przekroczeniu tego limitu za każdą minutę spóźnienia otrzymuje się 10 punktów karnych. Wynika stąd, że bardziej się nie opłaca potwierdzić jednego punktu (90 pkt), niż spóźnić 10 minut po całkowitym limicie (100 pkt).

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-    zawody odbędą się bez względu na pogodę
-    uczestnicy startują na własną odpowiedzialność za pisemną zgodą rodziców
-    nie zapewnia się wszystkich świadczeń drużynom wcześniej nie zgłoszonym
-    rywalizacja na trasie zgodna z zasadami PTTK
-    ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
-    organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów

14 INNE:

    Każda  szkoła może wystawić dowolną liczbę drużyn, z tym że do generalnej klasyfikacji w zawodach będzie brany pod uwagę najlepszy wynik drużyny z kategorii „TP” i „TG”.

    W razie jakich kolwiek niejasności prosimy o kontakt:
Nr telefonu: 693 238 743
Poczta internetowa: rafimanufc@poczta.onet.pl
                     pspbytonia@op.pl

Dodatkowe informacje na temat Imprez na Orientację w naszym regionie: 
www.pbt.turystka.pl                                           www.starworms.blogspot.com


Karta Turysty
Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawad swoją ojczyznę.
Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.
Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzid.
Dopuśd naturę do głosu - nie hałasuj.
Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastad.
Ogieo i szkło źródłem niebezpieczeostw - uważaj.
Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
Zachowaj ostrożnośd - Twoja lekkomyślnośd zagraża Tobie i innym.
Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się


                      Główny organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Bytonia
ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
tel. 0-58 588 4384, tel/fax 0-58 560 9003
e-mail: pspbytonia@op.pl

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Prosimy o podpisywanie się pod komentarzami (imię, pseudonim, kontakt)

 
Copyright 2003-2013 STAR WORMS
Blogger Wordpress Gadgets