sobota, 2 lutego 2013

InO Bojowisko - kolejna runda ZIMnO - regulamin!


Dziewczyny już tam pewnie ostro pracują nad mapami i nad wszystkim innym co wiąże się z ich debiutanckim marszem - Bojowisko. A nam nie pozostaje nic innego jak wrzucić tutaj regulamin, żeby jeszcze więcej osób dowiedziało się o tej imprezie. My tam się na pewno pojawimy bo takie imprezy są po prostu naszym obowiązkiem. Ale jakże miłym obowiązkiem! To do zobaczenia w szlachcie! Jest też wydarzenie na facebooku gdzie pewnie będzie się pojawiało więcej informacji o wszystkim. Tutaj jest to wydarzenie. A regulamin w rozwinięciu jest. 

REGULAMIN
InO "Bojowisko"
1. Organizator :
-Agnieszka Pozorska
-Aleksandra Momot
2.Kierownik Zawodów : Aleksandra Momot
3.Sędzia główny : Agnieszka Pozorska
4.Data: 23 luty 2013
5.Miejsce/ Baza : Szlachta ul.3 Maja 32(ZSP Szalchta)
6.Godzina : 9.00 (godzina "0")
7.Kategorie :
-TD ( trasa drużynowa 1-5 osób)
-TZ (trasa zaawansowana -1-2 osoby)
8.Etapy: jeden etap dzienny
9. Długość trasy :
-kategoria TD
-kategoria TZ
10. Zasady i punktacja zgodna z standardami PTTK.
11.Mapy:
-kategoria TD mapa pełna
-kategoria TZ mapa przekształcona
12.Teren : zróżnicowany,miejscami podmokły (zalecane obuwie na zmianę).
13.Wpisowe:
-zgłoszeni do 21 lutego do godz.21.00 - 5 zł
-zgłoszeni po 21 lutym po godz: 21.00 - 8 zł
14.Zgłoszenia przyjmowane pod nr telefonu :
- 667465580
-792526461
lub e-mail : aleksandramomot@wp.pl
Zgłoszenia powinny zawierać: Imię i Nazwisko uczestników,kategorię startową oraz nazwę drużyny.
15.Każda drużyna powinna posiadać kompas(przynajmiej 1 na drużynę) coś do pisania(długopis,marker),linijka !!!!
16.Harmonogram imprezy:
8.00-8.30 przyjmowanie uczestników w bazie
8.45 oficjalne rozpoczęcie
9.00 godzina "0"
16.30 zamknięcie mety
17.00 Ogłoszenie wyników i oficjalne zakończenie imprezy.
!!!Godziny mogą ulec zmianie.!!!
17.Świadczenia:
-coś na ząb
-nagroda dla najlepszej drużyny,dyplomy dla 3 pierwszych miejsc
-inne nieujawnione...
18.Postanowiania końcowe:
-Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
-Uczestnicy niepełnoletni startują za pisemną zgodą rodziców!!!!! (PONIŻEJ )
-Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie !!!!
-Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich oraz rzeczy zgubione organizator nie odpowiada.


ZGODA DLA RODZICÓW/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na start .................................................................... w Marszu na Orientację "Bojowisko" w dniu 23.02.2013, w ZSP Szlachta. Potwierdzam,że zapoznałam/em się z regulaminem Marszu na Orientację "Bojowisko" i akceptuję jego zasady.

Data: ........................................ Podpis: ............................................

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Prosimy o podpisywanie się pod komentarzami (imię, pseudonim, kontakt)

 
Copyright 2003-2013 STAR WORMS
Blogger Wordpress Gadgets